Skip to content

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do spółki Data Line i jej partnerów. Data Line przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.
Data Line może według własnego uznania okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą uwzględniane na tej stronie, aby zapewniać użytkownikowi wiedzę na temat tego, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób.
Ta Strona może zawierać odnośniki do stron zewnętrznych, które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Data Line nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, stosowane na jakichkolwiek stronach innych firm, do których zamieszczamy odnośniki. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na tych stronach przed przesłaniem tam informacji.

Akceptacja Polityki prywatności
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej strony użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Data Line sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Melsztyńska 12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 189859, NIP 521-00-83-360
Dane osobowe są przetwarza zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE2016/679 (RODO) oraz obowiązującymi przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt.

Informacje, które gromadzimy i sposób ich wykorzystania
Data Line przetwarza dane osobowe na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. Data Line gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, podmiotów współpracujących, partnerów i ekspertów oraz kandydatów do pracy lub współpracy i innych osób kontaktujących się z Data Line niezależnie od formy kontaktu (np. email, strona www).
Gromadzone przez nas informacje osobiste obejmują w szczególności: imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu, unikatowe identyfikatory osobiste, informacje przekazane w trakcie i w związku ze świadczeniem usług, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały przekazane.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizacje celu w jakim dane zostały przekazane.
Data Line przetwarza i gromadzi dane osobowe w oparciu o wyraźnie określoną podstawę prawną w celu:
nawiązania współpracy z klientem i/lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze -art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
wykonania zadań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art.. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przechowywanie informacji osobistych
Data Line przechowuje informacje osobiste tak długo, jak jest to wymagane do celów, dla których takie informacje zostały zgromadzone. Możemy przechowywać informacje osobiste użytkownika przez dłuższy czas, jeśli będą one przedmiotem roszczenia prawnego lub będą w inny sposób związane z przyszłym sporem sądowym.

Procesy bezpieczeństwa
Data Line wdrożyło odpowiednie technologiczne i operacyjne procesy bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, wprowadzaniem zmian lub zniszczeniem. Tylko upoważnieni pracownicy i wykonawcy będą mieli dostęp do danych dostarczonych przez użytkownika, a dostęp ten będzie ograniczony do określonych potrzeb. Każdy pracownik lub wykonawca posiadający dostęp do danych osobowych jest zobowiązany do utrzymania ich w poufności.

Prawa do dostępu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, w tym między innymi RODO, użytkownik ma prawo żądać kopii informacji osobistych przechowywanych przez nas na jego temat oraz szczegółów na temat sposobu wykorzystywania takich informacji. Jeśli jakiekolwiek informacje przechowywane przez nas na temat użytkownika będą nieprawidłowe lub nieaktualne, wówczas użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do ich zmiany lub sprostowania. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego informacji osobistych i/lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Prawo to może nie obowiązywać w przypadku istnienia innych prawnych uzasadnień dalszego przetwarzania.
Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Przekazywanie i udostępnianie informacji użytkownika
Możemy być zobowiązani do udostępniania danych osobowych stronom trzecim, które pomagają nam dostarczać usługi i produkty użytkownikowi. Powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonywane jest zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Takie strony trzecie obejmują:
naszych partnerów biznesowych;
naszych doradców i ekspertów;
naszych usługodawców będących stronami trzecimi, którzy przetwarzają informacje w naszym imieniu, aby realizować niektóre z naszych wewnętrznych działań operacyjnych
organy ścigania — w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych oraz zachowania zgodności z nakazami sądowymi.

Pliki cookies
Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by ułatwić nawigację, dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które pomagają przeglądarce internetowej w nawigowaniu po serwisie. Pliki cookies są generowane przez serwer na którym jest przeglądana strona, są akceptowane i przetwarzane przez przeglądarkę internetową. Pliki te są zapisywane na dysku w zależności od ustawień przeglądarki internetowej.
Google Analitycs
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi Google Analytics.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.