Skip to content
... the aim of marketing is to make selling superfluous

Performance marketing

Wykorzystujemy potencjał automatyzacji do inteligentnego pozyskiwania klientów B2B. Ściśle łączymy koszty z efektami.
B2B Lead Generation

B2B lead generation

Pomagamy firmom w generowania wartościowych leadów, które ułatwiają dotarcie do potencjalnych klientów w odpowiednim momencie gdy są najbardziej zainteresowani tym co masz do zaoferowania.

Marketing Strategy & Plan Development

Strategia i optymalizacja sprzedaży

Identyfikujemy potencjał i rekomendujemy optymalne strategie pozyskiwania i utrzymania klientów. Mapujemy wyzwania i rozwiązania, mierzymy skuteczność działań.

Content Marketing

Wartościowe treści

Pomagamy w tworzeniu właściwego przekazu informacyjnego. Opracowujemy skuteczne prezentacje, infografiki, case studies, landing page, treści na www.

Consulting & Mentoring

Consulting i szkolenia

Doradzamy jak skutecznie zarządzać procesami na poszczególnych etapach sprzedaży od kontaktu z klientem, po finalizację transakcji rozwijając Twoje kompetencje sprzedażowe.

5/5
But the aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself.
Peter F. Drucker
MANAGEMENT Tasks, Responsibilities, Practices
Celem marketingu jest poznać i zrozumieć konsumenta tak dobrze, że produkt lub usługa doskonale mu odpowiadają i sprzedają się same.

Efektywny marketing

Sukces w biznesie jest wynikiem złożenia wielu czynników. W marketingu cyfrowym ma to szczególny wymiar.

Przygotowując strategię wybieramy tylko takie działania, które przyniosą korzyści Twojej firmie.

Chronimy budżety naszych klientów. Nie wydajemy pieniędzy tam, gdzie nie ma zwrotu z inwestycji, i nie ścigamy ruchu, który nie zapewnia konwersji.

Partnerstwo

W naszych marketingu efektywnościowym zależy nam na budowaniu trwałych partnerskich relacji. 

Zaczynamy od rozmowy o tym gdzie jest teraz Twoja firma i gdzie chcesz, aby był za rok. Jeśli jesteś gotowy na rozwój, porozmawiajmy dzisiaj.

Jak to robimy?

Start

Poznajemy Twoją firmę. Wypełniamy brief, zbieramy materiały marketingowe.

Kick-Off

Omawiamy wspólnie strategię kampanii, tworzymy profil klienta, zbieramy bazy prospektów, opracowujemy schemat komunikacji.

Generowanie leadów

Umawiamy terminy rozmów i spotkań, analizujemy wskaźniki i optymalizujemy kampanię. Wspieramy i szkolimy Twój zespół sprzedaży.

Let's build something awesome!

Dowiedz się jak możemy pomóc!

Korzyści

Rozwój kompetencji

Rozpoznawalność marki

Ekspansja

Wzrost sprzedaży