Skip to content
Designed right. Built right. Delivered right.
Digital solutions that work hard for You.

Dobrze zaprojektowane.
Dobrze wykonane.
Dobrze dostarczone.

Rozwiązania cyfrowe pracujące dla Twojej firmy.
We can help!

Pomagamy!

Każdy klient jest inny i ma unikalne wyzwania. To inspiruje nasz zespół do poznawania Twojej firmy i Twoich klientów oraz ścisłej współpracy w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Otwieramy nowe możliwości z BrainWare

BrainWare to akcelerator technologiczny dostarczający przedsiębiorcom wsparcie merytoryczne i fundusze, których potrzebują, aby rozwinąć swoje startupy w silne, odnoszące sukcesy firmy.

Pracujmy razem rozwijając Twoją firmę

Let’s work together to speed up Your Business.

Skutecznie pomagamy osiągać strategiczne cele biznesowe firm. Projektujemy innowacyjne modele biznesowe zapewniające organiczny wzrost. Tworzymy dochodowe usługi i produkty stosując metodologie zorientowane na człowieka. Efekty naszej pracy prezentujemy w przejrzystej i zrozumiałej formie

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu klientów B2B. Uczymy się Twojego biznesu i Twoich klientów. Koncentrujemy nasze wysiłki na wartościowych kontaktach. Nie wydajemy pieniędzy tam gdzie nie ma zwrotu z inwestycji.

Bezpieczeństwo infrastruktury i danych naszych klientów ma dla nas kluczowe znaczenie. Zapewniamy nieprzerwany i chroniony dostęp do zasobów firmowych.

Pomagamy firmom w oparciu swojej działalności na danych. Identyfikujemy źródła danych w organizacji i badamy ich wiarygodność. Opracowujemy strategie wykorzystania danych. Przechwytujemy, porządkujemy, wizualizujemy i ułatwiamy testowanie hipotez przyczyniając się do przyspieszenia wzrostu biznesu i jakości produktów.

Zwiększamy zaangażowanie klientów i budujemy nowoczesny wizerunek dzięki grom reklamowym, edukacyjnym, szkoleniowym i rozrywkowym na wszystkie popularne platformy.

Pomagamy w migracji infrastruktury do chmury. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji w chmurze. Zarządzamy serwerami i infrastrukturą w chmurze.

Jak pracujemy?

Discover

Poznajemy dokładnie Twoją firmę, procesy i model biznesowy. Analizujemy interakcje z otoczeniem i definiujemy zakres projektu.

Design

Projektujemy skupiając się na użytkownikach, łatwości wdrożenia i szybkości zwrotu z inwestycji.

Deliver

Dostarczamy policzalną wartość. Pomagamy budować własne kompetencje i zasoby, które zapewniają trwałość wprowadzonych zmian.

Let’s talk about you…

Porozmawiajmy o Twoim biznesie...

Zapytaj o 30 minut darmowych konsultacji!